Home

Dit is de website die behoort bij de colleges vakdidactiek Algemene economie die onderdeel zijn van de master Leraar Voorbereiden Hoger Onderwijs Algemene Economie. Deze master wordt aangeboden door de Graduate School of Teaching van de Universiteit Utrecht.

Deze site wordt beheerd door de vakdidacticus Algemene Economie.