Visie op economie onderwijs

Informatie over de nieuwe economieprogramma’s: commissie Teulings, nieuwe syllabus voor Havo en VWO, rapport Nieuwe economie gevraagd, etc.

Maar ook informatie over leerstijlen, diversiteit in de klas, etc.

Economie moet je doen! – Samenvatting
Economie moet je doen – eindrapport commissie Teulings. Advies van de commissie m.b.t. de herziening programma economie voor de tweede fase; 2002
Samenvatting

Rapport Commissie Teulings
Advies van de commissie Teulings. Herziening programma economie voor de tweede fase

Syllabus economie voor havo en vwo
Werkversie Syllabus economie voor havo en vwo. Een nadere uitwerking van onderdelen van het advies van de Tweede Commissie Teulings

Gevraagd: Nieuwe kijk op economie – 2012
De crisis maakt duidelijk dat er een gat gaapt tussen de economische wereld die gedoceerd wordt op scholen en universiteiten, en de wereld waarin we leven. In een nieuw MJ-ebook presenteren Harry van Dalen en Kees Koedijk de visies van bekende economen op de uitdagingen voor economieonderwijs. De hoofdconclusie is dat economie een rijk vak is maar dat problemen ontstaan als economen een te smalle opvatting van hun vak bezitten. De echte kunst van de economie schuilt in de toepassing. Het vak ontkomt er niet aan om een brede en realistische blik te ontwikkelen.

• Onderwijsraad, Vooruitgang boeken met achterstandsmiddelen, 2013

• ITS, De bestrijding van onderwijsachterstanden, 2013

• Het project “De vrolijke school”

Leren, motiveren en beoordelen
Jan van Tartwijk, Leren, motiveren en beoordelen, 2012
De powerpointpresentatie van de lezing is hier beschikbaar (ca. 4 Mb).