Activerende werkvormen

Actualiteit
Link naar Me Judice, ESB, etc.

Beeld en geluid
Hier vind je informatie over het gebruik van beeld en geluid in de klas. Inclusief voorbeelden, beeldbanken, etc.

Klaslokaalexperimenten

PO – Praktijkopdracht
Hier vind je materiaal dat mogelijk gebruikt kan worden bij het uitwerken van een PO.

Zo leg ik het uit
Informatie over o.a. Rekenen in het basisonderwijs, Tijdschrift voor Economisch Onderwijs (TEO; beschikbaar in de bibliotheek op de Uithof (link in deze folder)), Zo leg ik het uit, etc..

Een pakkend begin
Ruim 30 concrete voorbeelden voor het economieonderwijs om goed van start te gaan.

Ruud de Moor Centrum, OU.

De vro(uwe)lijke economen
Op deze site vind je informatie over de bundel Concepten: Markt. Deze bundel is via de vakdidacticus economie beschikbaar om in te zien en de in de bundel genoemde links staan op deze site.

100 verschillende Activerende werkvormen
Activerende werkvormen. Voortgezet onderwijs, J.H. Flokstra, Enschede, maart 2006

40 Experimenten voor in de klas
Experimenten voor in de klas.

Veertig basisexperimenten voor het economie-onderwijs op havo en vwo, Prof. dr. J. Hinloopen en Dr. A. R. Soetevent, December 2006. Uitreksel

Misconcepties in de economie
25 Casussen, van economische informatie naar economische kennis, Ton van Haperen, OU, 2006

Grol – Leren denken met economie
Hier vind je zowel de link naar de site van Roel Grol als een voorbeeld van een van de casussen. Leren denkne met economie geeft voor een aantal cassussen zowel docentenmateriaal als leerlingenmateriaal.

Wat doen we met onze oudjes?
Een videofragment en ppt om een lagerhuisdebat te organiseren over de vergrijzing (AOW, pensioen, zorgkosten, etc.). Deze informatie is ook te vinden op het Landelijk Centrum voor Economie en Handel.

Werkvormen ontwikkeld door LIO’s van de RUG 2012
Een aantal van deze werkvormen zijn gepresenteerd op de LIO-dag 2012. Per folder zijn 3 werkvormen opgenomen.

Ik ben erg blij dat ik de mogelijkheid heb om op deze manier een aantal voorbeelden aan jullie te presenteren. Dus wordt het op prijs gesteld, als je een van de werkvormen gebruikt, om de maker te vermelden op je materiaal.

Werkvormen ontwikkeld door LIO’s van de UU 2012
Deze folder is in aanbouw.

Digitale werkvormen
Hartelijk welkom op het weblog ICT-idee van H.van Schie met gratis ICT-toepassingen voor het onderwijs. In de eerste plaats bedoeld voor de klassen 1 en 2 van het voortgezet onderwijs en de bovenbouw van het basisonderwijs, maar in veel gevallen ook bruikbaar in andere leerjaren en zelfs in het bedrijfsleven.