Klaslokaalexperimenten

VECON_2011_10_05 klassenexperiment 1

VECON_2011_10_05 klassenexperiment 2

Uitgewerkte experimenten
Link naar uitgewerkte experimenten op het Landelijk Expertisecentrum Economie en Handel (LEEH).

Klaslokaal experimenten

Uitgewerkt experiment Speltheorie
In deze folder zijn een powerpoint en excelfile opgenomen voor het organiseren van diverse speltheoretische experimenten: prisenors dilemma, Tit for Tat, Keynesiaans redeneren. Ontvangen van Jorrit Blaas, juni 2012.

teo_2012_nr4_p42_43_serious gaming in economie