Categoriearchief: Visie op economie onderwijs

Informatie over de nieuwe economieprogramma’s: commissie Teulings, nieuwe syllabus voor Havo en VWO, rapport Nieuwe economie gevraagd, etc.

Maar ook informatie over leerstijlen, diversiteit in de klas, etc.

Gevraagd: Nieuwe kijk op economie – 2012

De crisis maakt duidelijk dat er een gat gaapt tussen de economische wereld die gedoceerd wordt op scholen en universiteiten, en de wereld waarin we leven. In een nieuw MJ-ebook presenteren Harry van Dalen en Kees Koedijk de visies van bekende economen op de uitdagingen voor economieonderwijs. De hoofdconclusie is dat economie een rijk vak is maar dat problemen ontstaan als economen een te smalle opvatting van hun vak bezitten. De echte kunst van de economie schuilt in de toepassing. Het vak ontkomt er niet aan om een brede en realistische blik te ontwikkelen.